5 tiêu chuẩn bơi tốt

5-tieu-chuan-boi-tot

Để kiểm tra mình bơi tốt hay không, bạn có thể dựa vào 5 tiêu chuẩn trên. Năm tiêu chuẩn này chỉ đạt được KHI VÀ CHỈ KHI bạn có ĐỘ NỔI TỐT.

Người bơi tốt là người bơi ít tốn sức hơn. Họ bơi ít tốn sức hơn vì họ ít tạo lực cản hơn. Lực của họ sẽ dành chủ yếu vào việc tạo lực tiến về trước.

Người bơi kém là người bơi tốn sức nhiều hơn. Họ bơi tốn sức hơn vì họ tạo nhiều lực cản hơn. Lực của họ chủ yếu để giữ cơ thể không bị chìm và bị phát tán khắp nơi.