Trong bơi lội, hình dáng con tàu quan trọng hơn kích thước động cơ

Trong-boi-loi, hinh-dang-con-tau-quan-trong-hon-kich-thuoc-dong-co

Terry Laughlin, người phát triển kỹ thuật bơi Total Immersion – một kỹ thuật bơi ít tốn sức – đã từng nói:

“Trong bơi lội, hình dáng con tàu quan trọng hơn kích thước động cơ”.

Hình dáng con tàu chính là tư thế bơi.

Trong bơi lội, tư thế bơi đúng là “ngang gần mặt nước”

Bơi mệt thường không phải vì không có sức mà là do tư thế kém, tạo nhiều lực cản khi bơi.