Không có người không biết bơi, chỉ có người không muốn học bơi

 

Khi bạn lo nghĩ nhiều thứ, bạn sẽ trì hoãn và không có điều gì xảy ra. Bạn không biết bơi và mãi mãi là người không biết bơi. Bạn chỉ cần suy nghĩ theo hướng tích cực: nếu tôi bỏ ra chỉ 3 tháng học bơi thì tôi sẽ có cả đời sức khỏe và có thể tự tin cùng xuống nước vui chơi với bạn bè, con cháu (chứ không phải suốt ngày ngồi trên bờ giữ đồ cho mọi người!)